Sansestimuli i børnehøjde

Som Sanseterapeut får jeg ofte spørgsmålet Hvorfor fokus på sansning??

 

Undersøgelse viser at halvdelen af vores børn er blevet motorisk dårligere, end børn var tidligere.

 

En mangelfuld motorik giver en svag sanseintegration og dermed en dalende lyst til bevægelse og boglige færdigheder.

 

Tegn på en forsinket udvikling af sanseintegrationen kan vise sig i barnets adfærd fx ved, at barnet er sensitivt, sart, inaktivt, meget stille, forsigtigt, måske har isolationstendens – eller modsat er uroligt, overaktivt, aggressivt, ukoncentreret, klodset og måske grænseoverskridende og/eller har indlærings- og adfærdsvanskeligheder – symptomer på ADHD.

 

 

Børn med sanse-integrationsproblemer er nemme ofre for mobning.

Men vi kan udvikle og forbedre vores sanseintegration hele livet, Så det er aldrig for sent at afhjælpe vanskeligheder.

 

SÅ AF MED SKO OG STRØMPER -

FREM MED DE BARE FØDDER

 

En anden væsentlig pointe bag anbefalingen om de bare fødder ligger i den sansestimulering, bare fødders berøring med underlaget giver. Børnene berøves en masse nødvendig og udviklende information om omverdenen, hvis de aldrig får sanseindtryk via deres bare fødder. Der findes flere end 100.000 nerveender i fødderne, som hjælper til at holde balancen og orientere os – nerveender som er en del af følesansen. Kun ved at være i direkte kontakt med jorden stimuleres disse sanser, og stimulering er en nødvendig del af en god integration af sanserne, som igen er nødvendig for et godt motorisk fundament. Det gode motoriske fundament er essentielt for børnenes indlæringsevner senere her, og er altså med til at danne grundlaget for et hav af forskellige kompetencer, børnene skal lære livet igennem.

 

Selvfølgelig vil der være nogle kulturelt betingede behov for at beskytte vores fodsåler imod bl.a. kulde og skarpe ting, men jeg vil vove at påstå, at der alligevel er rig mulighed for at udfordre fødderne og smide skoene i hverdagen og slippe fødderne lidt mere fri.

Både for børn og voksne.